• "Социалната и солидарна икономика е мечта, за която мечтаем от 200 години. [...] От нас зависи да обединим умения и усилия."

  - Пол Сингър (Paul Singer), национален секретар на солидарната икономика в Бразилия

  Какво е солидарна икономика?

  Има няколко определения на солидарната икономика. Въпреки това смятаме тази на RIPESS, международната мрежа за социална и солидарна икономика, за особено полезна:


  "Социалната и солидарна икономика е едно движение, което има за цел да промени настоящата социална и икономическа система. Принципите за солидарна икономика са новата основа - принципи въз основа на солидарната обмен, който се свързва индивидуалните нужди с тези на общността."


  Това може да звучи доста сложно, но просто казано, това означава да се създадат достойни условия на живот за всички по целия свят. Това означава, че икономиката отговаря на нуждите на всички хора, вместо просто да създава още нужди - и че националната и международната политика създава условия за създаване на подкрепяща рамка за това, за да успее.

  Кой е въвлечен в солидарната икономика?

  Хората, които губят в сегашната система или хора, които просто искат да се действа по различен начин чрез обмяна, споделяне, използване и производство на ресурси заедно. Алтернативи на доминиращата икономическа система стари, колкото самата система. Хората, които са въвлечени в солидарната икономика могат да използват Fairtrade продукти, да произвеждат стоки и услуги заедно или собствени активи и ресурси колективно. Те биха могли да се обединят в местни системи за обмен на търговия или да използват мрежи, за да се  организират и да се информират.

  Какво е SUSY?

  Проектът SUSY обединява и ви показва примери на солидарна икономика, така че хората, които участват и са заинтересовани в инициативи основани на солидарността, могат да се свържат в мрежа и да взаимодействат по между си и ние можем да споделим и да се отворим идеята за солидарна икономика към още повече хора. Чрез събирането и споделянето на тези примери ние се стремим да разберем по нов начин солидарната икономика. Надяваме се да дадем възможност за размисъл и дискусия, за да се открият и стартирам още повече бъдещи възможности за солидарна икономика. В същото време - подобно на други инициативи в солидарната икономика - ние изграждаме връзки с политици, които са отговорни за взимането на решения, за може да се увеличи подкрепата им за алтернативен начин за правене на нещата.


  НИЕ сме мрежа от 26 асоциации в 23 европейски страни за насърчаващи компетенциите на местните действащи лица, които са ангажирани в социалната и солидарна икономика, подкрепяща нова парадигма на икономическо развитие, която да се бори с бедността и за разпространява справедлив и устойчив начин на живот.


  Партньор на SUSY в България


  Този уеб-сайт е изготвен с финансова помощ на Европейския съюз. Съдържанието на този уеб-сайт е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 

  Facebook
  Twitter
  Youtube