Как да пътувате със SUSY

   Разгледайте менюто, за да се запознаете с голямото количество различни инициативи за социална и солидарна икономика в Европа. Използвайки менюто с филтри можете да фокусирате търсенето върху различни сфери на дейност в зависимост от вашите интереси. Разширеният филтър под менюто ви позволява да комбинирате различни ключови думи за търсене. Може да добиете обща представа за местоположението на местни инициативи, като се придвижвате по картата, може да се запознаете с тях и да намерите информация и интернет връзки само с едно кликване върху иконата на инициативата.

   Картата на SUSY е резултат от сътрудничеството на SUSY и екипа за картографиране TransforMap, която подобрява визуализацията на социалната и солидарна икономика в Европа и по света. Нейната мисия е да покаже и засили движението на практически алтернативни икономики, както и инициативите, които изпълняват и прилагат разнообразни форми на социални, устойчиви и справедливи икономически принципи встрани от основната капиталистическа парадигма. "Има много алтернативи. Нека да ги направим видими".


   Партньор на SUSY в България


   Този уеб-сайт е изготвен с финансова помощ на Европейския съюз. Съдържанието на този уеб-сайт е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 

   Facebook
   Twitter
   Youtube