• Изследвайте Картата на SUSY.

  За да намерите живи примери за социална и солидарна икономика в страната и в цяла Европа кликнете тук!

  SUSY за гледане

  Хората, които вече успешно се приложили принципите на солидарната икономика, имат възможността да споделят опита си. Докладът съдържа информация та това какво правят и как виждат своя принос към борбата срещу бедността в световен мащаб. БИТСП, като партньорска организация в България представя добри практики от югозападен и северенцентрален региони.

   

  Още филми може да намерите в Youtube канала на SUSY.

   

  Българска хранителна банка

  Българската хранителна банка има за цел да оползотворява годна храна, която е в повече или не може да бъде продадена - средно 270 000 тона храна

  Социално предприятие "Обществен клуб фурна"

  Социално предприятие "Обществен клуб фурна" освен, че приготвя квасен хляб по стара българска рецепта, но и работниците му са деца в неравностойно положение, като по този начин им се осигуряват професионална квалификация и възможност за по-нататъшно развитие и реализация.

  Coopamare

  Coopamare е един от първите кооперативи за събиране на суровини в Сао Пауло. Наред с другите въвлечени страни, участие взима и Paul Singer, държавен секретар за солидарна икономика в Бразилия.
  Партньор на SUSY в България


  Този уеб-сайт е изготвен с финансова помощ на Европейския съюз. Съдържанието на този уеб-сайт е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 

  Facebook
  Twitter
  Youtube