• "Социалната и солидарна икономика е мечта, за която мечтаем от 200 години. [...] От нас зависи да обединим умения и усилия."

  - Пол Сингър (Paul Singer), национален секретар на солидарната икономика в Бразилия

  Информация за водещия партньор

  COSPE Onlus
  National Office
  Via Slataper, 10
  50134 Firenze - Italy
  
Tel.: +39 055 473556
  Email: info@remove-this.solidarityeconomy.remove-this.eu
  www.cospe.org

  Борд на директорите: Флавио Виченцо (Fulvio Vicenzo)

  Отказване от отговорност: Ние не можем да поемем никаква отговорност за съдържанието на външните връзки; отговорността за съдържанието на тези връзки са на операторите на тези връзки.

  Партньор по проекта: Балкански институт по труда и социалната политика, бул. Цариградско шосе, бл. 22, вх. А, ет. 1, 1113 София, България, www.bilsp.org


  Запазени права: Цялото съдържание – текстове, снимки и друга информация - на сайта solidarityeconomy.eu е със запазени права.
  Всяко възпроизвеждане на този уеб сайт, изцяло или частично, е забранено, без писменото съгласие на редакторите.

   

  Дизайн на капанията: www.pipe-studio.com
  Уебдизайн + Coding: www.supertrumpf.at


  Партньор на SUSY в България


  Този уеб-сайт е изготвен с финансова помощ на Европейския съюз. Съдържанието на този уеб-сайт е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 

  Facebook
  Twitter
  Youtube