• "Социалната и солидарна икономика е мечта, за която мечтаем от 200 години. [...] От нас зависи да обединим умения и усилия."

  - Пол Сингър (Paul Singer), национален секретар на солидарната икономика в Бразилия

  Контакти

  Балкански институт по труда и социалната политика
  бул. Цариградско шосе, бл.22, вх. А, ет.1
  1113 София
  България
  www.bilsp.org


  Партньор на SUSY в България


  Този уеб-сайт е изготвен с финансова помощ на Европейския съюз. Съдържанието на този уеб-сайт е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 

  Facebook
  Twitter
  Youtube