• "Социалната и солидарна икономика е мечта, за която мечтаем от 200 години. [...] От нас зависи да обединим умения и усилия."

  - Пол Сингър (Paul Singer), национален секретар на солидарната икономика в Бразилия

  Хората в страни с ниски заплати са изправени пред редица предизвикателства, включително експлоатация, нестабилна заетост и условия на живот, замърсяване и изчерпване на природните ресурси. Все по-често сме свидетели на подобни проблеми тук, в развитите държави. За съжаление, изглежда, че достойните условия на живот за всички по целия свят просто не изглеждат съвместими с преобладаващия икономически модел.

  Става все по-очевидно, че най-големите предизвикателства на нашето време - миграцията, изменението на климата, недостига на ресурси - могат да бъдат посрещнати само с методи, които са разработени в световен мащаб и приложени на местно ниво. Хората винаги са измисляли алтернативни начини за правене на нещата, от управление от самите работници до социални предприятия, често на места без други опции. Въпреки това, през последните години хората показват, че има алтернативи, които могат да помогнат за поддържане на устойчив начин на живот, основан на солидарност. Тези алтернативи на капиталистическия икономически модел стават все по-разнообразни и привличат все повече и повече хора. Примери за успешни инициативи основани на солидарността, много от тях на местно ниво, включват домашни и градински проекти, общности потребител-производител, местни системи за обмен на търговия, подаряващи магазини, проекти с отворен код, кафенета за ремонт и много повече. Когато инициативи като тези процъфтяват и показват какво може да постигне солидарната икономика, все повече и повече хора се обръщат към тях като към алтернативен начин на живот и работа.

  Ние го наричаме SUSY - "Устойчивост и солидарност в икономиката"! ("SUstainability and SolidaritY in Economy“) Информираме за алтернативи на икономическа солидарност на местно и международно ниво Този сайт е изходен пункт за хора, които искат SUSY в живота си, и искат да знаят как те самите да участват

  Какво

  Какъв е проблемът?


  В момента доминиращата икономическа система се стреми към безкраен растеж и политиките  подкрепят и създават рамката за това. Финансовият сектор става доминиращ и пазарите продължават да се либерализират ... Накратко: Икономиката следва нуждите на икономиката, а не на хората.


  SUSY е решение!

  Близо до вас

  Къде е SUSY?


  Намерете свой начин да се включите във и да се възползвате от присъствието на SUSY във вашия живот! На този сайт ще намерите доклади и казуси от вдъхновяващи примери за съществуващи проекти от цял свят, заедно с конкретни предложения, възможности за действие и карта с добри практики за социална и солидарна икономика. И най-важното - ние ще ви дадем някои отправни точки близо до вас, където и да се намирате по света! 

  Ето я SUSY!

  Включете се

  Вижте как може SUSY да се включи в живота ви!

  Научете повече, свържете със съмишленици, представете SUSY на другите, дайте пример или поемете по собствен път към икономика на солидарността и го споделете с другите. SUSY е тук, за да ви подкрепи!SUSY е възможно!

  Възможно е да имаме SUSY!  Партньор на SUSY в България


  Този уеб-сайт е изготвен с финансова помощ на Европейския съюз. Съдържанието на този уеб-сайт е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващ позицията на Европейския съюз 

  Facebook
  Twitter
  Youtube